CultureHub međunarodni skup u Beogradu

Solidarnost: digitalne strategije za kreativnu otpornost

1. – 3. jul 2021., u UK PAROBROD, Beograd

PRIJAVITE SE  

* Rok za prijavu: 28. maj 2021, 23:59 CET  PRODUŽEN DO 4. juna 2021. 23:59 CET

Međunarodni skup CutureHub zajednice u Beogradu, sa temom Solidarnost: digitalne strategije za kreativnu otpornost, predstavlja platformu za umetnike, inženjere i kreativce iz sfere digitalnih tehnologija, edukatore i aktiviste u okviru koje će moći da unaprede i prošire svoje digitalne metodologije za umetničko stvaralaštvo i kulturnu razmenu.

Skup organizuju CultureHub iz Njujorka i Eho animato iz Beograda, sa partnerima – La MaMa eksperimentalnim teatrom iz Njujorka, Institutom za umetnost u Seulu i Američkim kutkom u Beogradu.

Ovaj skup stvoriće nove veze, kao i prilike za međunarodnu saradnju i kulturnu razmenu koje su osmišljene tako da budu fleksibilne i da pruže odgovore na aktuelnu krizu.

CultureHub platforma spaja živo prisustvo sa digitalnim, ali i lokalno sa globalnim, istražujući  budućnost umetničkog stvaranja i međunarodne saradnje. Tokom trodnevnog skupa, CultureHub tim će voditi radionice i treninge, ali i osnažiti lokalne umetnike i stvoriti nove veze.

Da li biste želeli da se upoznate sa međunarodnom art&tech zajednicom i unapredite kreativne veštine u oblasti novih medija, kreativnih tehnologija i izvođačkih umetnosti? 

Zasnovan na praktičnom istraživanju i umetničkoj saradnji, ovaj skup će uključivati treninge, radionice, diskusije, kao i performanse – onlajn i uživo. Izabrani učesnici će pohađati tri sesije svakog dana: jutarnje treninge u oblasti kreativne upotrebe tehnologije i digitalnih alata, popodneveni zajednički rad na razvoju digitalnih performansa u manjim grupama i večernje programe – prezentacije dela u nastajanju, performansi i diskusije. Sve sesije su pod mentorstvom i supervizijom CultureHub članova. 

Cilj ovog događaja je stvaranje održivih metoda međunarodnog stvaralaštva i međukulturalne saradnje. Prijavite se kako biste razvili i obogatili svoje ideje u međunarodnom art&tech okruženju.

Skup će se održati u UK Parobrod u Beogradu, a deo programa biće dostupan onlajn ili u hibridnoj formi. Sve preventivne mere zaštite od korona virusa biće poštovane. 

Istraživaćemo:

  • kreativnu upotrebu tehnologije 
  • hibridne performanse (IRL/URL)
  • održive umetničke prakse
  • 360 video, lajvstriming, audio i video performans i mnogo više

Kriterijumi za učešće

  • Učesnici bi trebalo da budu aktivni u polju kreativnih tehnologija (koderi, developeri..), izvođačkih umetnosti (izvođači, pisci, reditelji…), audio i video performansa (dizajneri zvuka, dizajneri videa…) itd. 
  • Učesnici ne moraju biti rezidenti Srbije (sve putne troškove snose učesnici) 
  • Učesnici mogu biti studenti ili profesionalci 
  • Radni jezik skupa biće engleski
  • Učesnici bi trebalo da budu u mogućnosti da pohađaju sva tri dana skupa 
  • Poznavanje novih tehnologija nije neophodno!

PRIJAVITE SE  

* Rok za prijavu: 28. maj 2021, 23:59 CET   PRODUŽEN DO 4.juna u 23:59 ETC

Organizatori  

CultureHub, Njujork

La MaMa e.t.c., Njujok

Seoul Institute of the Arts, Seul 

Eho animato, Beograd

*Program je delom finansijski podržan od strane fonda Trust for Mutual Understanding

Mentori

Billy Clark, umetnički direktor CultureHub, Njujork

Mia Yoo, umetnička direktorka La MaMa pozorišta, Njujork

Mattie Barber Bockelman – glavna producentkinja CultureHub, Njujork

Jean Garcia – vođa video produkcije, CultureHub, Njujork

Olivia Jack – umetnica, CultureHub, Njujork

VAŽNI DATUMI 

14. maj – Objavljivanje Javnog poziva

28. maj – Rok za prijavu PRODUŽEN DO 4.juna

3. jun – Objavljivanje liste učesnika  – POMERENO NA 8.jun

1-3 jul – CultureHub skup u Beogradu

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti ovde: belgrade@culturehub.org