Katarina Dimitrijević

Katarina Dimitrijević (1986) glumu je upisala 2006. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimira Jevtovića i diplomirala 2010. godine. Dobitnica je nagrade „Mata Milošević“ za najboljeg studenta glume. 

Trenutno je angažovana kao honorarni saradnik u pozorištu za mlade Malo pozorište Duško Radović, gde je ostvarila uloge u mnogim predstavama, među kojima su “Pepeljuga”, “Bonton”, “Guliverova putovanja”, “Bajka o čarobnom kamenu” i druge.

Glumila je u nekoliko televizijskih serija i reklama. Vodila je program svečanog zatvaranja Univerzijade 2009. u Beogradu. Pohađala je brojne radionice iz oblasti glume, scenskog pokreta, storitelinga i drugih tehnika.

Aktivno se bavi i dramskom pedagogijom. Jedan je od osnivača Studija glume „Maska“ gde od 2011. godine radi sa decom i mladima. U okviru ovog studija producirala je 17 omladinskih predstava.

Pored rada u institucionalnim pozorištima aktivna je i na nezavisnoj pozorišnoj sceni u Beogradu. Sa kolektivom Eho animato sarađuje od osnivanja, a predstave u kojima je učestvovala uključuju:

Najbolje namere

Rosmersholm

Posle igre

Staklena menažerija